Chceme, aby všechna výběrová řízení byla transparentní a každý občan města Liberec měl možnost nahlédnout do hospodaření města a do smluv, které město uzavírá se soukromými firmami - každá firma bude dopředu upozorněna, že všechny části smluv nepodléhají obchodnímu tajemství a jsou k dispozici všem libereckým občanům.

Chceme, aby prioritou volených zástupců občanů byly zájmy obyvatel města Liberec a ne zájmy jejich vlastní. Radní a zastupitelé jsou volení zástupci všech obyvatel města Liberec a ne několika zájmových skupin a soukromých společností.

Chceme, aby se radní a zastupitelé pečlivě starali o svěřený majetek. V době, kdy cena bytů stoupá a určité skupiny lidí nemají možnost koupit vlastní byt, nechává liberecká radnice chátrat obecní domy.

Chceme, aby liberecká radnice s občany města konzultovala významné investiční počiny, jak městské, tak i soukromé, které schvaluje a které výrazně pozmění tvář našeho města (např. zrušení parkoviště u bazénu a výstavba obchodního centra, výstavba mamutího obchodního komplexu na Šaldově náměstí, přestavba dolního centra.

Chceme, aby obslužnost MHD vycházela z potřeb občanů, byly zavedeny noční linky, posíleny spoje na velká sídliště, rozšířena tramvajová síť a zlevněno jízdné (v přepočtu je liberecké jízdné dražší než v Praze).

Chceme, aby se město staralo o zelené plochy tak, aby nedocházelo k poškozování zeleně.

Chceme, aby byly rozšířeny zelené plochy v centru města - ne každá volná plocha se musí zastvět, lze zřídit i nový park.

Chceme, aby byla vybudována funkční síť cyklostezek, které propojí jednotlivé části Liberce.

Chceme, aby byl změněn parkovací systém. Řidič by si měl volit délku stání a automaty by měly vracet zpátky i na větší mince.

Chceme zrušit botičky u špatně zaparkovaných aut. Agendu lze vyřizovat i bez soukromé firmy, která inkasuje větší část z vybrané pokuty než město. Městský strážník, který kontroluje parkování při pochůzce může řešit i další agendu - pomáhat turistům a obyvatelům města - policista pospávající v autě a rozvážející botičky nevyřešení nic!

Chceme, aby rodiče dětí měli větší možnost ovlivňovat chod škol a školek. Otvírací doba předškolních zařízení musí být přizpůsobena současnému trendu pracovních dob v úřadech a podnicích.
Pro správné zobrazení stránek musíte mít povoleno zobrazení aktivního obsahu